Koparki Czesci

Shop

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI SKLEPU INTERNETOWEGO KOS RAFAŁ WESOŁOWSKI

Obowiązuje od 25 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator/Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych:

KOS Rafał Wesołowski

Handlowa 3b 81-061 Gdynia

NIP: 5862330896

Email: kos.gdynia@gmail.com

Telefon : 6669-6669-5

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

  • Forma pisemna: Adres: KOS Rafał Wesołowski, Handlowa 3b, 81-061 Gdynia
  • Poczta elektroniczna: adres email: kos.gdynia@gmail.com

 

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu z Tobą w związku z Twoim zapytaniem lub prośbą o informację.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twój dobrowolny kontakt z nami.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku chęci nawiązania kontaktu z nami, niezbędne do tego będzie podanie niektórych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo do jej wycofania w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez administratora w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy lub zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane są zbierane w sposób adekwatny, niezbędny i ograniczony do celów, w których są przetwarzane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Administrator nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw możesz skontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail kos.gdynia@gmail.com lub adres korespondencyjny: KOS Rafał Wesołowski, Handlowa 3b, 81-061 Gdynia.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki cookies oraz inne technologie są wykorzystywane na stronie internetowej administratora w celu poprawy jakości usług oraz dostosowania strony do Twoich potrzeb. W ramach swoich uprawnień możesz wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej administratora.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z administratorem za pośrednictwem

  • Adresu e-mail kos.gdynia@gmail.com 
  • Adresu korespondencyjnego KOS Rafał Wesołowski, Handlowa 3b, 81-061 Gdynia.

Wszelkie dane osobowe, które nam udostępnisz, będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług oraz w celach zgodnych z przepisami prawa. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: kos.gdynia@gmail.com.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Pamiętaj, że korzystanie z naszej strony internetowej może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, np. poprzez wykorzystywanie plików cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywanych technologii, zapoznaj się z naszą polityką prywatności

W razie pytań prosimy się kontaktować na:

Nr telefonu: +48 666 966 695

Adres email: sklep@koparkiczesci.pl